تصعید انتقال مقاله

کاغذ تصعید تصعید توالت استفاده می شود. چاپگر تصعید چاپ بر روی کاغذ تصعید با استفاده از روش وارون آینه. سپس با حرارت تجهیزات انتقال حرارت به 200℃، تصعید جوهر بر روی کاغذ می gasified و Penetrate به بستر. DERFLEX...

جزئیات محصول

کاغذ تصعید تصعید توالت استفاده می شود.

چاپگر تصعید چاپ بر روی کاغذ تصعید با استفاده از روش وارون آینه. سپس با حرارت تجهیزات انتقال حرارت به 200℃، تصعید جوهر بر روی کاغذ می gasified و Penetrate به بستر.

 

تصعید DERFLEX مقاله:

DSP90: تصعید کاغذ 90gsm

DSP75: تصعید کاغذ 75gsm


پرس و جو

You Might Also Like