صفحه اصلی > اخبار > محتوای

کشتیرانی لاگون

Nov 08, 2017

جستجوی پروژه های جدید و حمایت ظرفیت های فنی خود در پروژه های مختلف ساخت نشت آب در لاگون Navigable مصنوعی از قبیل؛ شده است لاگونا Olas لاگونا دل مارس لاگونا دل سل, لاگونا Ayres. مهم است به ذکر است که پروژه Olas یکی از بزرگترین در جنوب شیلی با 10,600 m2 قابل کشتیرانی برای کشتی های کوچک.


این پروژه ها نیاز به دستگاه دولت از هنر thermofusion از آنجا که کنترل کیفیت و گواهینامه روزانه اپراتورهای نقش اساسی بازی که در آن استانداردهای بالای فنی، اعمال می شود.


PVC coated fabric

کشتیرانی لاگون


waterproof fabric

غشاء محصول


PVC tapraulin

غشاء قابل کشتیرانی