صفحه اصلی > اخبار > محتوای

DA28

Jun 15, 2016

1-پایین کت خاکستری نساجی فراموشي است
2-مناسب برای دستگاه برش اتوماتیک برای کاهش سرد!
3. بسیار نرم، 100 ٪ سازگار با محیط زیست هیچ پی وی سی
4. حداکثر عرض 3.2M