صفحه اصلی > اخبار > محتوای

ورزشکار و ورزشگاه برزنت

Oct 07, 2017

پی وی سی با روکش پارچه کرباسی قیراندود وعایق ابهمچنین به عنوان استفاده می شودپوشش پناهگاه پرش بلند پوشش تخت پرش، و غیره...


Athletics and Gymnasium fabric

پرش تخت پوشش پارچه


Athletics and Gymnasium material

پرش پناهگاه پوشش مواد

DERFLEX حرفه ای استتولید کننده پارچه پوشش ورزشکار، با بیش از 15 سال تجربه. ما تولید و عرضهورزشکار پارچه,ورزشگاه پارچه,ورزشگاه قیراندود مواد,ورزشکار پارچه های فنی، و غیره...

پی وی سی با روکش پارچه ای برای ورزش:

پارچه پایه: 1000D * 1000D, 18 * 18, 20 * 20، 16 * 16

عرض: 1.02 5.10M

طول رول: 50، 100 متر 150 متر، و غیره...

ضد midrew

ضد اشعه ماوراء بنفش