صفحه اصلی > کاربرد > برنامه بنر مش

حفره های بی شماری چاپ پارچه مش بن وجود دارد، پارچه در پشت یک لایه از تک نخ، می تواند باد را از طریق سطح پارچه، در نتیجه به طور قابل توجهی کاهش فشار پارچه چاپ تایوان می تواند بلندتر، به طوری که چاپ روی صفحه نمایش در فضای باز اثر، محدوده کاربرد آن گسترده است

mesh banners manufacturer

آگهی ها


banner mesh manufacturer

مش بن


PVC mesh manufacturer

مش PVC


1. بیلبورد

2. علائم داخلی، چاپ دیجیتال بزرگ در فضای باز و داخلی

3. شبکه حفاظت ساختمان

4. جوهر افشان جوهر افشان و چاپ روی صفحه

5. دیوار بیرونی ساختمان تجاری، دیوار ساختمان در ساختمان، ساختار غرفه نمایشگاه بزرگ و غیره

mesh banners supplier

آگهی های تبلیغاتی برای تابلوهای شهر


banner mesh supplier

مشبک برای تابلوهای شهری


PVC mesh supplier

مش PVC برای تابلوهای شهری

mesh banners supplier

آگهی ها برای آگهی تبلیغاتی


banner mesh supplier

مشبک برای تبلیغات


PVC mesh supplier

مش PVC برای تبلیغات