تصعید رنگ پارچه چاپگر پارچه تصعید رنگ

جزئیات محصول

پارچه چاپ سابلیمیشن مستقیم

مورد شماره.

طول رول / م

وزن (گرم / ㎡)

حداکثر عرض

DA-008

30/50/100

210

3.1 متر

DA-001

30/50/100

120

3.1 متر

DA-015

30/50/100

65

1.85 متر

DA-002

30/50/100

110

3.1 متر

DA-013

30/50/100

125

3.1 متر

DA-011

30/50/100

140

3.1 متر

DA-006

30/50/100

95

1.85 متر

DA-009

30/50/100

250

2.8 متر

DA-010

30/50/100

70

1.85 متر

DA-007

30/50/100

135

3.1 متر

DA-012

30/50/100

250

2.8 متر

DA-016

30/50/100

200

3.1 متر

DA-014

30/50/100

260

2.6 متر

پرس و جو

You Might Also Like